Aanvraag WFC Toegangspas
Verstuur     Annuleer 

Aanvraag WFC-Pass

U kunt het World Fashion Centre alleen betreden, als u een geldig WFC-pas heeft.
(S.v.p. alle velden volledig invullen, ook wanneer het vestigings- en postadres hetzelfde zijn)

De WFC-pas geeft niet altijd automatisch toegang tot elk, in het World Fashion Centre, gevestigd bedrijf. De bedrijven hebben het recht hun eigen toegangsbeleid te voeren.

Alleen onder deze voorwaarden krijgt u toegang tot het World Fashion:
• U kunt zich legitimeren en met een KvK- uittreksel aantonen, dat u handelaar bent in textielgoederen, kleding of daaraan verwante artikelen
• U bent bij een huurder in dienst bent of heeft een zakelijke relatie met een huurder. U kunt dit schriftelijk aantonen, samen met een legitimatiebewijs
• U verricht, in opdracht van een huurder van een ruimte in het WFC, werkzaamheden in/bij deze ruimte
• U heeft een uitnodiging van een huurder van een ruimte in het WFC om deze ruimte te bezoeken.

Ontvangst WFC-pas
Na het invullen van het formulier wordt uw aanvraag behandeld en bevestigd middels een email. De WFC-pas ontvangt u binnen 10 werkdagen per post op het door u ingevulde adres.

Geldigheidsduur van uw WFC-Pas
De WFC-pas heeft een geldigheidsduur van 5 jaar.

Adreswijziging
Voor het doorgegeven van adreswijzigingen kunt u contact opnemen met info@worldfashioncentre.nl
Vergeet bij een adreswijziging niet een kopie van uw nieuwe uittreksel Kamer van Koophandel mee te sturen.

Verlies
Verlies van uw WFC-pas kunt u melden bij info@worldfashioncentre.nl of aan de informatiebalie in de Centrale hal.

Opzeggen
Als u niet langer gebruik wilt maken van de WFC-pas kunt u een email sturen naar info@worldfashioncentre.nl.